top of page

"...ובפרט בהנוגע להנוער, כי האדם עץ השדה, אשר כל שנוי קל בשתיל אילן רך, ועל אחת כמה וכמה בגרעין יכול להשפיע על כל מהלך חיי האילן לטוב או למוטב ח"ו, וביחוד בימינו אלה, אשר לא ברחוב בלבד נושבות רוחות הרסניות, אלא שחדרו ג"כ למוסדות חינוך ואפילו לישיבות, הרי גדולה פי כמה האחריות  (ובדרך ממילא גם הזכות) של כל אלה שבידם להשפיע וקולם נשמע בין הנוער.

אשר מחנכים ובעלי השפעה אלה להביט על עצמם כשלוחיו של הקב"ה במקום פלוני ובזמן פלוני להאיר לברר לזכך ולקדש את סביבתם בנר מצוה ותורה אור והמאור שבתורה.

בכבוד ובברכת הצלחה במילוי שליחותו קדושה זו מתוך הרחבת הדעת."

(אגרות קודש, חלק ח' עמוד ק"צ)

איגוד לוגו בלי יחיArtboard 1 copy 8_edited_edited.png

:איגוד תלמידי הקבוצה

מחזון - למציאות

מחזון - למציאות

להפוך את שנת 'הקבוצה' - השנה המשמעותית ביותר בחייו של כל תמים, והשנים הבאות ב770 - לשנים גדושות בלימוד כדבעי, התקשרות לאילנא דחיי והתעלות בעבודת ה' בדרכי רבותינו נשיאנו, ללא דאגות גשמיות ולוגיסטיות ותוך ניצול מקסימלי של הזמן.

פנימיות

5

1_(27)_edited.jpg

שלוחים 

19

2_edited.jpg

רבנים

16

3.JPG

תלמידים

350

09-04-2021-00-08-35-DSC_2099-758x504_edi

פרויקט

יששכר וזבולון

פרויקט חדשני חסר תקדים לתלמידי הקבוצה הלומדים בישיבת תות"ל המרכזית בית משיח 770.

לומדים תורה בשקידה והתמדה תוך שמירת הסדרים ולא טרדות כספיות.

וזכאים במלגה חודשית במזומן למימון ההוצאות הנצרכות בגשמיות!

rabayarad-sircel.png

הרב יצחק ערד

ראש ישיבת 'דעת' רחובות,
אב לתלמיד בשנת תש"פ:

"לחינוך טוב נדרשים יגיעה ומאמץ. אם נשכיל לפעול בזמן הנכון ובמקום הנכון ולהקנות לילדינו ולתלמידינו ערכים אמיתיים, הם 'יחסנו' אותם בעזרת ה' מפני השפעות זרות ומזיקות. היגיעה וההשקעה 'לכתחילה' יחסכו מאיתנו את הצורך ביגיעה והשקעה 'בדיעבד' – 'לכיבוי שרֵפות', שעלולות להתפרץ אם חס וחלילה לא נקפיד על הקניית הערכים החשובים לנו כיהודים וחסידים. 


אחד המקומות שעיקרון זה מיושם בצורה נפלאה, הוא ב"איגוד תלמידי הקבוצה" בישיבת תות"ל המרכזית 770.


ב"ה זכיתי שבני נהנה מפעולותיהם הרבות והחשובות, אבל הבסיס של כולם הוא ההשקעה הגדולה והאכפתיות בתלמידי הקבוצה עד לפרטים הכי קטנים. זכו, ויש שם צוות נפלא שמשקיע בכל כוחו ומרצו בתמימים היקרים, שעצם המענה והאוזן קשבת מהווים עבורם "הצלת נפשות" ממש."

20200520_073229_edited_edited.jpg

צור קשר

איגוד תלמידי הקבוצה_לוגו111.png
bottom of page