top of page
2_edited.jpg

ברוכים הבאים לרישום לפנימיה לשנת הלימודים תשפ"ג

הרישום מיועד עבור תלמידי קבוצה תשפ"ג והינו עבור מקום לינה בלבד.

​עלות לחודש: 200 $.

bottom of page