2_edited.jpg

ברוכים הבאים לרישום לשנת הלימודים תשפ"א
הרישום הינו הצעד הראשון בתהליך הקבלה לישיבה 

לאחר הרישום ישלח אימייל עם פרטים נוספים אודות המשך התהליך

איגוד תלמידי הקבוצה מסייע ופועל ע"מ להמציא לכל בחור את כל צרכיו בגשמיות וברוחניות כולל:
 מסגרת ותכנית לימודית, שיעורים והתוועדויות, צוות רבנים ומשיבים, צוות הדרכה והשגחה, מקום לינה, ויזת סטודנט, וחדר אוכל.

​עלות לחודש: 300 $ * 13 חודשים.

- להגשת טופס רישום לחץ כאן -  

הבהרה:

איגוד תלמידי הקבוצה עומד בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם הנהלת ישיבת תות"ל המרכזית, רבני השכונה וגבאי בית הכנסת.
הרישום מיועד למי שהופנה לכך ע"י הנהלת ישיבת תות"ל המרכזית, או למי אשר מסיבות כל שהם לא יירשם בישיבה המרכזית.

מידע אודות וירוס הקורונה | COVID-19
בהתאם להוראות הרבנים להישמע להוראות הרופאים, האיגוד עומד בקשר עם הגורמים המתאימים ליצירת המתווה הראוי להגעת התמימים לקבוצה תשפ"א.
מסקנות והוראות מפורטות ישלחו בהמשך לכשיובהרו הדברים. 
יש לקחת בחשבון צורך בבידוד והגבלות נוספות.