top of page
ובמספרים..:

כ900,000 $

חולקו לתלמידי הישיבה

5800 מבחנים!

90 % הצלחה במסלולים

09 (6).jpg

450

בחורים מהישיבה ב770

09-04-2021-00-08-35-DSC_2099-758x504.jpg

מסלולי לימוד

01 (8)_edited.jpg

'יששכר וזבולון'

תפקידם המרכזי של תלמידי התמימים, במיוחד בעת הגעתם לחצרות קודשנו בכדי לחיות שנה שלימה בד' אמותיו של הרבי מלך-המשיח, הוא לעסוק בלימוד התורה בהתמדה מיוחדת ולנצל כל רגע לרכוש עוד ועוד ידיעות בתורה וחסידות.

 

זאת היא משאת נפשם, ולשם כך הגיעו כל הדרך מארץ-הקודש.

במהותה, מסגרת שנת 'הקבוצה' שונה מכל מה שהתמימים חוו עד כה בלימודיהם בישיבות השונות. לראשונה בחייהם, הלימודים נערכים מעבר לים, במדינה זרה, הרחק מההורים ובני המשפחה.

עלויות המחיה גבוהות בצורה ניכרת מהעלויות בישראל, ולא כל צרכיהם הגשמיים מסופקים ישירות על-ידי הישיבה.

וכאן מגיע פרויקט 'יששכר וזבולון' שעבור הלימוד נותן מלגות קיום שמכסה את ההוצאות השוטפות.

במסגרת הפרויקט, קיימים חמישה מסלולי לימוד -
 

 

 

 

 

 

 

 


 

חשוב לציין, במקרים יוצאי דופן, צוות הארגון יוצר מסלול לימודיים ייחודי לתמימים הזקוקים לכך או מעוניינים להשתלם בחומר אחר.  

במהלך השנים תשפ"א-ב-ג, מעל  450 תמימים  השתתפו  בפרויקט  'יששכר וזבולון'  וזכו  למלגות  קיום  חודשיות,  גם  במהלך  חודשי  הקיץ החמים והמתישים.

 

נתוני הארגון מלמדים כי 90% מהמשתתפים נותרו והמשיכו במסלול בכל המרץ וחשים סיפוק עצום הן מהעיסוק המתמיד בלימוד התורה והן מכך שאין להם דאגות גשמיות ולוגיסטיות.

מסלול גאולה ומשיח - כל לקוטי שיחות גאולה ומשיח נלמד על-ידי המשתתפים. 
 

מסלול גפ"ת - כל מסכת גיטין - גמרא רש"י ותוספות, נלמדים בעיון.

מסלול חסידות - כל המשתתפים  מסיימים את כל המשך תרס"ו של הרבי הרש"ב נ"ע. 

מסלול הלכה - כל שולחן ערוך אדה"ז אורח-חיים חלק א', נלמד בעיון. 
 

מסלול נגלה - כל מסכת גיטין ומסכת שבועות, נלמדים בעיון.

bottom of page