צוות הרבנים:
רבני איגוד תלמיד הקבוצה, העומדים לימינם של התמימים ללא הרף, נבחרים בקפידה כאשר שיקול אחד מרכזי עומד בפני האיגוד בבואו לבחור את הרבנים שיעצבו את דור העתיד של ליובאוויטש: מסירות!

רבנים ואנשי צוות, הרואים במלאכתם שליחות קודש להעמיד דורות של חסידים ושלוחים, יראי -שמיים, מקושרים ולמדנים - ועושים מעבר ליכולתם להתמסר לצרכיהם הרוחניים והגשמיים של כל אחד ואחד מהתמימים בכל עת.  

רבני האיגוד - תלמידי חכמים בעלי שיעור קומה וחוש הסברה והתמדה - מעצימים את רוחם של התלמידים, ועוזרים להם לממש את הפוטנציאל העצום הגלום בהם. לצד מענה על שאלותיהם בכל תחומי הלימוד, מסירת שיעורים והדרכת התלמידים בדרכי הלימוד, הרבנים מעניקים אוזן קשובה ללבטים הפנימיים של התמימים, משמשים להם כמשפיעים 'ועשה לך רב', נותנים בהם אמון ונוטעים בהם עידוד ותקווה להגשים את מטרותיהם הרוחניות. 

 

התלמידים השלוחים והמדריכים:

כנהוג בעולם ישיבות חב"ד, לצד הרבנים וצוותי הישיבה, קבוצה מובחרת של תלמידי ישיבה בוגרים - בוגרי 'קבוצה' בשנים הקדומות - משמשים כשלוחים ומדריכים בקרב תלמידי הישיבה הצעירים מהם. 

בראש ובראשונה, תלמידי השלוחים משמשים דוגמה חיה לבחורים חסידיים ויראי-שמיים, המסורים ללימוד התורה ומבצעיו הקדושים של הרבי. דמויות חיקוי, שכל אחד מהתלמידים בשנת הקבוצה, יוכל ללמוד מהם ולקבל מהם השראה ומוטיבציה לנהוג כמותם. חברים החווים יחד אתם את שנת הלימודים ושאפשר להתייעץ ולשתף אותם בגובה העיניים, בנושאים שלעיתים מורכב יותר לשתף אנשי צוות פורמליים. 

במסגרת תפקידם, התלמידים השלוחים נמצאים עם התלמידים בחגים ובזמנים החופשיים, יוזמים ומיישמים מבצעי לימוד, התוועדויות ואירועים מיוחדים, ולומדים בחברותות עם תלמידים הזקוקים לסיוע במגוון רחב של תחומים תורניים. 

בנוסף המדריכים המסיירים בפנימיות משמשים כשמיכת ביטחון עבור כל תלמיד והורה, ביודעם שתמיד יש מצוות הישיבה בפנימיות שקשוב לצורכי הבחורים, ועירני לכל סימן של מצוקה (גופנית או נפשית) ח"ו ומדווח על כך לצוות האיכפתי של הרבנים על מנת שתנתן לבחור העזרה המקסימילית ללא שיהוי.